آیا تابوت تشییع شده آیت الله هاشمی خالی بود؟
Forward