تمامی پرچم‌های سفارت‌خانه های ایران نیمه برافراشته شد +تصاویر
Forward